Jäsenmaksun alennusohjeet vuonna 2014

  Alennusohje ja hakemuslomake 2014

Alennus vuoden 2014 jäsenmaksusta voidaan hakemuksen perusteella myöntää koko jäsenmaksuvuoden jäsenenä olleelle henkilöjäsenelle alennukseen oikeuttavalta ajalta, mikäli se kestää vähintään kolme kuukautta. Alennus myönnetään niiltä kuukausilta, joille jäsenellä on osoittaa alennusperuste. Alennus myönnetään kerrallaan vain yhdellä alennusperusteella. Perättäisillä alennusjaksoilla voi olla eri alennusperusteet.

Alennusperusteet vuonna 2014

A) Kun jäsenellä ei ole jäsenmaksuvuonna palkka- tai yrittäjätuloja tai niihin verrattavaa tuloa vähintään kolmen täyden kuukauden ajalta. Alennukseen ei ole oikeutta ajalta, jolle työnantajan maksama eroraha, ”pakettikorvaus” tai muu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus on jaksotettu.

 Alennukseen oikeuttavat syyt:

 • työttömyys/lomautus
 • varusmies-/siviilipalvelu
 • pitkäaikainen sairaus
 • perhevapaa
 • eläkkeelle siirtyminen – ei koske osa-aikaeläkettä
 • vuorotteluvapaa
 • muu vastaava syy

B) Vaikka jäsenellä olisikin tuloja, mikäli yhteensä vähintään kolmen täyden kuukauden aika jäsenmaksu-vuonna täyttyy seuraavista syistä:

 • ulkomailla oleskelu
 • päätoiminen opiskelu
 • erityisen alhaiset tulot

C) Mikäli edellä kohdissa A) tai B) mainituista syistä kertyvä kolmen täyden kuukauden aika ei jäsenmaksuvuonna 2013 täyttynyt, voidaan jäsenmaksualennus myöntää vuoden 2014 liittomaksusta, jos kolmen kuukauden aika on yhtäjaksoinen, mutta täyttyy vasta vuoden 2014 puolella.

D) Mikäli edellä kohdissa A) tai B) mainituista syistä kertyvä kolmen täyden kuukauden aika ei jäsenmaksuvuonna 2014 täyty, voidaan jäsenmaksualennus myöntää vuoden 2015 liittomaksusta, jos kolmen kuukauden aika on yhtäjaksoinen, mutta täyttyy vasta vuoden 2015 puolella.

Kaikissa tapauksissa (A, B, C tai D) vaadittu kolmen kuukauden aika on täytyttävä jäsenyysaikana.

Alennusta ei voida myöntää sellaiselle henkilöjäsenelle, jolla on maksamattomia jäsenmaksuja edelliseltä vuodelta ennen kuin aikaisemmat maksut on suoritettu. Alennettu jäsenmaksu maksetaan aina itse, joten mikäli jäsenmaksusi ovat alennusta hakiessa työnantajaperinnässä, se tulee katkaista ilmoittamalla keskeytyksestä palkkakonttoriin.

Alennukseen oikeuttavan ajan ollessa tiedossa alennus myönnetään kerralla koko ajalle. Jos alennusta haettaessa alennukseen oikeuttava aika jatkuu, mutta sen kestoa ei ole tiedossa, myönnetään alennus kuudeksi kuukaudeksi. Tilanteen muuttuessa myönnetyn alennuksen aikana tulee jäsenen ilmoittaa muutoksesta asiakaspalveluun ryhtyäkseen jälleen maksamaan normaalisuuruista jäsenmaksua.

Alennushakemukseen liitettävät todisteet:

Todiste tulee olla mukana kaikissa alennushakemuksissa! Keskeisintä todisteessa on, että siitä voidaan selkeästi todeta vähintään kolmen kuukauden alennusperusteen ajanjakso. Puutteelliset hakemukset palautetaan.

 • Työttömyys / lomautus (työttömyyskassan viimeisin maksuilmoituskopio tai KELA:n vastaava tai TE-toimiston todiste työttömyysajasta, tai yrittäjillä välitilinpäätös)
 • Varusmies-/siviilipalvelu (todistus palvelun kestoajasta tai kopio sotilaspassista)
 • Pitkäaikainen sairaus (lääkärintodistus tai päätös KELA:n päivärahasta)
 • Palkaton perhevapaa (kopio vanhempainpäiväraha- / kotihoidon tuen päätöksestä)
 • Eläkkeelle siirtyminen - ei koske osa-aikaista eläkettä (kopio eläkepäätöksestä tai eläkkeen indeksikorotuksesta)
 • Vuorotteluvapaa (todistus vuorotteluvapaasta)
 • Muu vastaava syy (todiste perusteesta)
 • Ulkomailla olo (todistus ulkomailla olosta)
 • Päätoiminen opiskelu (opiskelu-/läsnäolotodistus)
 • Erityisen alhaiset tulot (todistus tuloista, esim. palkkatodistus, todistus osa-aikaisesta työttömyyskorvauksesta tmv.)

 

Eläkeläisjäsenmaksu

Eläkeläisjäsenmaksu vuodelle 2014 voidaan hakemuksen perusteella myöntää vanhuuseläkkeelle viimeistään 31.12.2013 siirtyneelle jäsenelle, jolla ei ole IAET-kassan jäsenyyttä IL:n kautta. Eläkeläisjäsenmaksu voidaan samoin ehdoin myöntää myös yli 60-vuotiaalle työttömyyseläkeläiselle, joka on ilmoittanut eroavansa IAET-kassasta.

IL ei voi erottaa IAET-kassasta automaattisesti alle 68-vuotiasta eläkkeelle siirtynyttä jäsentä, vaan hänen on itse tehtävä kirjallinen eroamisilmoitus IL:n jäsentietopalveluun.

Tilaa uutisten RSS

Yhteystiedot

Vaihde 0201 801 801
Faksi 0201 801 880
etunimi.sukunimi@uil.fi

Jäsentietopalvelun puhelin 020 693 877

Työttömyyskassa Yhteystiedot