Inssilehti verkossa


Tilaa imppulakki


Tykkää meistä


Valmistumassa?



Työttömyyskassa 

Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus turvata tulevaisuutesi ja liittyä työttömyyskassaan jo opiskeluaikanasi. Insinööriliiton jäsenet kuuluvat IAET-työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi tai tulet lomautetuksi saat työttömyysturvalain mukaisesti työttömyyspäivärahaa. Sen suuruus on joko noin 702 euroa kuukaudessa tai aikaisempiin tuloihisi suhteutettu ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Ansiosidonnainen on aina suurempi kuin peruspäiväraha.

Oltuasi vähintään 26/34 työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa kassan jäsenenä voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa valmistumisesi jälkeen, jos jäät työttömäksi ja täytät työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset (kts. alempana työssäoloehto). Lain mukaan päätoiminen opiskelija ei voi saada ansiosidonnaista päivärahaa.

Milloin kannattaa liittyä?

Kassaan kannattaa liittyä heti, kun olet palkkatyössä. Kassajäsenyys astuu voimaan siitä päivästä, jolloin liittymislomake saapuu liiton toimistolle. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti. Jos työsuhteessa täyttyy työssäoloehdon mukaiset vaatimukset, ei työnkuvalla tai työsuhteen pituudella ole merkitystä.

Kuinka liitytään?

Kun olet IOL:n jäsen liityt työttömyyskassaan helposti muutoslomakkeen kautta. Lomake vaatii kirjautumisen jäsensivuille.
Lomakkeelta voit myös tarkistaa kassajäsenyytesi: jos olet jo liittynyt kassaan, näet lomakkeella liittymispäivämääräsi.

Kassaan voit liittyä myös lähettämällä sähköpostia (otsikolla: kassaan liittyminen) asiakaspalveluun, jossa kerrot nimesi, jäsennumerosi tai henkilötunnuksesi sekä työnantajasi perustiedot (yrityksen nimi, osoite sekä tehtävänimikkeesi) osoitteeseen asiakaspalveluilry.fi.

Paljonko kassajäsenyys maksaa?

Toisin kuin liiton jäsenmaksu, joka maksetaan kerran, kassamaksu maksetaan vuosittain. Valmistuneilla insinöörijäsenillä se peritään liiton jäsenmaksun yhteydessä. Vuonna 2014 maksu on 78 €. Liittymisvuonna maksetaan kuitenkin ainoastaan todellisista jäsenyyskuukausista. Eli jos liityt kesäkuussa, maksat kuluvalta vuodelta kuuden kuukauden kassamaksun. Prosentuaalista osuutta palkasta ei peritä.

Kassamaksu, kuten kaikki ay-jäsenmaksut, ovat Suomessa verovähennyskelpoisia, joka tarkoittaa että Insinööriliiton insinöörijäsenet saavat automaattisesti noin puolet jäsenmaksuistaan takaisin veronpalautuksena. Opiskelijoiden kohdalla palautusprosentti on hieman pienempi.

Mikä on työssäoloehto?

Jotta valmistuttuasi voisit saada ansiopäivärahaa, on sinun tullut olla työttömyyskassan jäsenenä, eli vakuutettuna, vähintään 26/34 edellistä viikkoa ja tänä aikana täyttää työssäoloehto. Edellytyksenä 26 viikon jäsenyysehdolle on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen ja 34 viikon jäsenyysehdolle vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien.

Jos sinulla on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen, on työssäoloehto 26 kalenteriviikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Jos työssäoloehtoon luettavia kalenteriviikkoja ei ole 30.12.2013 alkaen, työssäoloehto täyttyy 34 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Edellytyksenä on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien, tai henkilö on saanut 1.1.1997 tai sen jälkeiseltä ajalta ansiopäivärahaa tai Kelan peruspäivärahaa.

Jotta työtä voidaan lukea edellä mainittuun työssäoloehtoon, työsuhteen palkan pitää olla vähintään työehtosopimuksen mukaista tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1154 € kuukaudessa (v. 2014). Lisäksi työajan tulee olla vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Päätoimisten opintojen ajalta 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää tarvittaessa enintään 7 vuodella, jolloin 26/34 kalenteriviikon työssäoloehto voi täyttyä kesätöillä, kunhan olet liittynyt kassaan jo opintojen alkuvaiheessa. Työn ei tarvitse olla opiskelualaltasi.

Työttömyyskassajäsenyyden vaihtaminen kassasta toiseen

Jos olet jo jonkin työttömyyskassan jäsen, sinulla on mahdollisuus vaihtaa jäsenyytesi IAET-kassan jäseneksi menettämättä jo kerryttämääsi työssäoloehtoa. Korvauksen suuruuteen ei vaihdoksella ole mitään merkitystä. IAET on Suomen edullisimpia kassoja eli todennäköisesti vaihdos laskee kassamaksuasi. Kassaa voi vaihtaa vain palkkatyössä ollessaan. Jotta jo kerrytetty työssäoloehto säilyisi, on uuteen kassaan liityttävä kalenterikuukauden (1 kk) kuluessa edellisen kassan eropäivästä lukien. Kassanvaihtoasioissa on hyvä kääntyä liitona asiakaspalvelun (0201 801 801, asiakaspalveluilry.fi) puoleen.

Voiko opiskelija saada työttömyyskassasta rahaa?

Päätoiminen opiskelija ei ole oikeutettu KELAn tai työttömyyskassan korvauksiin, vaikka hän tulisi irtisanotuksi/ lomautetuksi vakituisesta työpaikastaan. Työttömyysturvalain mukaan opiskelu on päätoimista myös ilta-, etä-, verkko- tai monimuoto-opiskelunakin.

Opiskelu voidaan kuitenkin tulkita sivutoimiseksi tietyin edellytyksin, mikäli opiskelu ei ole este kokoaikaisen työn tekemiselle. Pääsääntöinä voidaan pitää, että työssäkäynti on vakiintunutta (minimivaatimus väh. 10 kk) ja opinnot ovat edenneet normaaliin tahtiin. Päätökset tehdään aika tapauskohtaisesti. Jos opiskeluaikanasi tulet irtisanotuksi tai lomautetuksi vakituisesta työpaikastasi, ota yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön opiskelua ja työttömyysturvaa koskevaan ohjeeseen voit tutustua alla olevasta linkistä.

  TEM Ohje opiskelusta ja työttömyysturvasta

Kassajäsenyys ja ulkomailla työskentely

Pääsääntöisesti henkilön tulee olla vakuutettu työttömyyden varalta työskentelymaassa.

Työssäoloehtoa kerryttävät Suomessa tehdyn työn lisäksi sopimusmaissa (EU/ ETA-maat, Pohjoismaat, Viro, Latvia, Liettua ja Sveitsi) tehty työ sekä lähetettynä työntekijänä tehty työ. Vapaaehtoinen työttömyysturvajärjestelmä on Suomen lisäksi Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa ja Tanskassa tehdystä työstä voidaan lukea työssäoloehtoon vain ko. maan työttömyyskassan jäsenenä tehty työ. Muissa EU/ ETA -maissa on pakollinen yleinen työttömyysvakuutus, eli henkilö on vakuutettu suoraan työskentelyn perusteella.

Jos olet lähdössä ulkomaille töihin, kannattaa ottaa ennen lähtöä yhteyttä liiton asiakaspalveluun (0201 801 801, asiakaspalveluilry.fi)


Ansioiden vaikutus korvaukseen

Yhteystiedot

Vaihde 0201 801 801
Faksi 0201 801 880
etunimi.sukunimi@uil.fi

Jäsentietopalvelun puhelin 020 693 877

Työttömyyskassa Yhteystiedot